Masz pytania?
Zadzwoń
32 623 45 85
501 075 826

Kursy językowe dla dorosłych

Kursy językowe dla dorosłych dopasowane są do wieku, aktualnych potrzeb i zainteresowań klientów. W zależności od oczekiwań i poziomu grupy tematyka obejmuje  materiał niezbędny w typowych sytuacjach życia codziennego lub  trudniejsze zagadnienia leksykalno - gramatyczne. Inną tematykę i formę obejmuje kurs dla klientów, chcących się uczyć tylko dla siebie, inną dla tych, którym język niezbędny jest w pracy, jeszcze inną dla wyjeżdżających za granicę w celach rekreacyjnych lub służbowych.

Kursy dla dorosłych wyjeżdżających za granicę do pracy charakteryzują się nauką na autentycznych, aktualnych tekstach oraz zaznajamianiem z realiami panującymi w danym kraju. Oferowana jest pomoc przy: pisaniu CV, listu motywacyjnego, załatwianiu pozwolenia na pobyt, pracę, zameldowania i innych spraw urzędowych.

Dla seniorów i emerytów opracowano programy autorskie z języka niemieckiego, angielskiego i włoskiego wraz z ćwiczeniami. Programy dopasowane zostały do wieku uczestników kursu, ich możliwości oraz tempa pracy.
Adekwatność programu z języka niemieckiego do grupy wiekowej została sprawdzona i potwierdzona podczas zajęć ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zajęcia odbywają się w grupach do 12 osób lub indywidualnie z klientem. Przed wakacjami i sezonem urlopowym firma oferuje expressowe kursy wakacyjne przygotowujące do urlopu za granicą.

Kursy językowe dla dorosłych i seniorów

Język obcy Liczba godzin kursu

Czas trwania i czestotliwość zajęć

Czas trwania kursy

grupowe

indywidualne
Język niemiecki, język angielski,
język włoski,
język rosyjski,
język francuski,
język hiszpański
35 godz./45 min

35 godz./45 min
90 min x 1 w tygodniu Ustalane indywidualnie Wrzesień - styczeń 2016/2017

Luty - czerwiec 2017

Copyright © 2017 MCK Adler. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wykonanie Infosun