Masz pytania?
Zadzwoń
32 623 45 85
501 075 826

Metody i narzędzia pracy

METODY

W MCK "ADLER"  kształcenie przebiega przy pomocy nowoczesnych metod nauczania będących kombinacją znanych i popularnych metod.

Nasze doświadczenie pozwala nam śmiało zdefiniować tezę, iż nie ma jednej 100% skutecznej metody nauczania. Czerpiemy z różnych metod to, co najlepsze, najskuteczniejsze, dopasowując je do każdego słuchacza oraz do wykładanych treści. Modne metody nie zawsze sprawdzają się w praktyce, ważne by rozsądnie wykorzystywać z nich to, co najlepsze na danych zajęciach, adekwatnie do danej grupy, wieku, poziomu
i możliwości słuchaczy.

NARZĘDZIA KSZTAŁCENIA

Proces kształcenia wymaga konkretnych narzędzi wspomagających prace nauczyciela. W MCK "ADLER" funkcję tą pełni innowacyjna pracowania multimedialna. Pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną oraz:

Podczas nauki zintensyfikowane zostaje połączenie percepcji wzrokowo-słuchowej uczniów, dzięki czemu usługi szkoleniowe odznaczają się większą niż przy metodach standardowych skutecznością nauczania. W procesie kształcenia wykorzystujemy Internet i jego zasoby, programy multimedialne oraz filmy dydaktyczne, nauczamy przy pomocy metod aktywizujących z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Słuchacze mają możliwość czynnego udziału w zajęciach, w zależności od tematyki, prowadzenia dyskusji, konwersacji, prezentacji wykresów, animacji i kreowania nowych pomysłów.

Bezprzewodowy zestaw pilotów do sprawdzania testów pozwala na szybką powtórkę materiału oraz odpowiedź zwrotna dotyczącą zdobytych przez słuchaczy wiadomości.

Nowoczesne wyposażenie sali lekcyjnej, innowacyjny sposób nauczania, możliwość aktywnego włączenia się do zajęć i obsługi multimedialnego sprzętu jest gwarancją poprawienia atrakcyjności, tempa i skuteczności

 

Copyright © 2017 MCK Adler. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wykonanie Infosun