Masz pytania?
Zadzwoń
32 623 45 85
501 075 826

Pracownia multimedialna

Najbardziej wyróżniającą cechą MCK "ADLER" jest nauka przy pomocy najnowocześniejszych technologii multimedialnych: pracowni multimedialnej wraz z tablicą interaktywną. Używanie technologii i urządzeń audiowizualnych podnosi efektywność nauczania, stymuluje przyswajanie wiedzy, wzmacnia motywację do nauki, jest narzędziem poszerzającym horyzonty myślowe, wskazującym drogę, sposoby i metody dalszego, samodzielnego dokształcania się. Połączenie zintensyfikowanej percepcji wzrokowo-słuchowej zapewnia wysoką jakość nauczania i jego skuteczność. Atrakcyjna forma przekazu informacji pobudza wiele zmysłów, wzmacnia koncentrację słuchacza a przez to przyswajanie wiedzy.

Dzięki laboratorium możliwa jest praca indywidualna lub w parach nawet w przypadku prowadzenia zajęć grupowych. Pozwala to na wykorzystanie przez każdego słuchacza maksimum zajęć, zwiększając przy tym skuteczność nauczania.
Nauczyciel sterując pracownią decyduje jak podzielić grupy słuchaczy, może przełączać uczniów pomiędzy grupami, włączać i wyłączać podsłuch własny i uczniów, konwersować ze słuchaczem, parą lub grupą. Możliwy jest jednoczesny zapis pracy na magnetofonie lub komputerze, który przy późniejszym odsłuchaniu pozwala na wychwycenie własnych błędów przez słuchaczy, ćwiczenia w oparciu o własne wypowiedzi, czy też na dodatkowe sprawdzenie poziomu opanowania języka.

Przy pracy indywidualnej, w parach lub grupie zawsze możliwe są: odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora, odsłuch wykładu lektora, konwersacja z lektorem, innymi słuchaczami lub wybraną grupą, powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD, kontrola własnej wymowy, nagrywanie wypowiedzi na magnetofon oraz podsłuch swojego głosu.

Tablica interaktywna jest obecnie jednym z najnowocześniejszych narzędzi pracy z uczniem, zastępującym tradycyjne formy nauczania. Jest interaktywnym narzędziem obsługi komputera, umożliwia pracę w dowolnym programie oraz jednoczesne nanoszenie notatek, rysunków, uwag itp. Przy jej pomocy proces nauczania wsparty jest nowoczesnymi programami edukacyjnymi, materiałami w formacie 3D, ćwiczeniami symulującymi np. prowadzenie badań pod mikroskopem, czy też prowadzenie eksperymentów pokazowych na lekcjach biologii, chemii, fizyki.
Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciel może wyjaśniać trudniejsze fragmenty bez konieczności przerywania działania programu, co zachowuje płynność zajęć, pozwala zaoszczędzić czas, wyłożyć więcej materiału w ty samym czasie. Wspólne rozwiązywanie testów pozwala na powtórzenie i sprawdzenie własnej wiedzy. Obsługa tablicy przez uczniów zapewnia zwiększenie ich aktywności na zajęciach, wzrost motywacji i chęci do nauki a przez to poprawia skuteczność nauczania.

Na zajęciach wykorzystywany jest również bezprzewodowy tablet interaktywny, dający możliwość używania piórka jako myszki do obsługi komputera oraz do nanoszenia notatek, rysowania elementów graficznych itp. widocznych na tablicy interaktywnej. Dzięki niemu uczeń ma możliwość nanoszenia własnych danych na tablicę interaktywną nie wstając z miejsca. Urządzenie umożliwia interakcję dwóch osób - tej przy tablicy i tej z tabletem.

Dodatkowa pracownia MCK "ADLER" wyposażona jest w zestaw pilotów do sprawdzania testów. Jest to bezprzewodowy system szybkiego przeprowadzania i natychmiastowego sprawdzania testów. Pozwala na szybką i wygodną realizację powtórek i sprawdzianów oraz na szybkie bieżące kontrole wyników i ocenę. Uczniowie rozwiązują na forum wyświetlane na tablicy interaktywnej testy, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Sami otrzymują odpowiedź zwrotną co do poprawności zaznaczonej przez siebie odpowiedzi.
Używany w MCK "ADLER" system zawiera bazę 6000 pytań testowych z różnych dziedzin. Posiada m.in. opcje zgłaszania się do odpowiedzi za pomocą pilotów, możliwość zatrzymywania czasu odpowiedzi, przeprowadzania testów wielokrotnego wyboru, podgląd informacji o poprawności udzielonych odpowiedzi, statystyk, obsługę innych programów np. Power Point i in..

Każdy słuchacz ma możliwość sprawdzenia się w ciekawy i niecodzienny sposób

 

Copyright © 2017 MCK Adler. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wykonanie Infosun